Sashegy Polgárőr Egyesület
Sashegy Polgárőr Egyesület
 
Honlaptérkép | Beállítás kezdőlapnak | Hozzáadás a kedvencekhez |  A nap 24 órájában hívható telefonszámunk: 06 30 529 9273


Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél.

Weöres Sándor

Sashegy Polgárőr Egyesület

Klimstein László
Elnök

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(2011. 01. 17, Hétfő)

BM OKF Főügyelet:
Telefon: (06-1) 469-4168
Fax: (06-1) 469-4300
E-mail: katasztrofavedelem@katved.hu

Mikor hívjam ezt a számot?
Az ország területén bekövetkezett minden olyan káresemény kapcsán, ahol a katasztrófavédelmi szerveknek további intézkedések meghozatala indokolt lehet, úgy mint

 • az állampolgárok életében jelentős fennakadást okozott (földrengés, ár-, belvíz, épületomlás, gázszivárgás,)
  közúti, légi, vasúti, vízi baleseteknél, ami sérülteteket, emberéleteket követelt
 • amelyik jelentős anyagi kárral járt (közmű-, termelő üzemeknél történt nagyobb kiterjedésű tűzesetek, robbanások, meghibásodások)
 • több ember halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés
 • ahol radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlására lehet következtetni.
 • Ha az általános segélykérő számokat (105, 107) nem éri el.

BM OKF Főügyelet általános bemutatása és feladatai

A BM OKF Főügyelet az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság országos hatáskörű 24 órás ügyeleti szolgálata, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóságok és a magasabb készenlétbe helyezett polgári védelmi szervezetek legmagasabb szintű állandó ügyeletét látja el. Az OKF szervezeti struktúrájában az OKF Főigazgató-helyettesi Szervezet Főügyeleti Főosztályának szervezeti egysége. Veszélyhelyzeti tevékenységek:

 • felügyeli - a Riasztási és Segítségnyújtási Tervek alapján – a tűzesetek, és műszaki mentések felszámolásához szükséges erők, eszközök riasztását, szükség esetén végrehajtja azok átcsoportosítását, végzi az országosan riasztható különleges szerek riasztását
 • végrehajtja a légijárművekkel kapcsolatos rendkívüli eseményekkel kapcsolatos riasztási, kárfelszámolási feladatokat,
 • intézkedik a tudomására jutott hazai és külföldi terrorcselekményekkel kapcsolatban,
 • közreműködik az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs eredetű események előrejelzésére és végzi kárelhárításukat, úgy mint:
 1. tömeges megbetegedést előidéző kórokozó megjelenése;
 2. ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszerű szennyezése;
 3. a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése;
 4. radioaktív anyag szabadba jutása;
 5. ipari létesítményben, vagy veszélyes anyag tárolása és szállítása közben bekövetkező súlyos baleset;
 6. lakosságot érintő árvízvédekezés;
 7. régión belül egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút, mely a lakosság alapvető életvitelét jelentősen korlátozza;
 8. belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet;
 9. az olyan nagy jelentőségű káreset (földrengés, árvíz, épületomlás, olaj-, földgázkitörés stb.), amely az állampolgárok életében jelentős fennakadást okozott;

Monitoring, előrejelző rendszerek felügyelete:

 • végzi a katasztrófavédelmi szervek riasztási, értesítési, berendelési feladatait
 • figyeli az országos háttérsugárzást mérő rendszert, határérték-túllépés esetén riasztja a lakosságot
 • figyeli a veszélyes ipari üzemekhez telepített, a lakosság biztonságát szolgáló MoLaRi rendszer riasztás jelzéseit, intézkedéseket hoz,

Nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatok:

 • koordinálja a nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásból, segítségkérésből adódó feladatokat,
 • intézi a Magyarországon áthaladó nemzetközi segélyszállítmányok ingyenes úthasználatát és a gyorsított határátlépést,

Sajtó és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály

cím: 1149 Bp. Mogyoródi út 43.
telefon: (06-1) 469-4302
fax: (06-1) 469-4313
szóvivő: Petróczi Tímea tű. őrnagy
elérhetőség: (06-20) 669-3613
e-mail: okf.media@katved.hu

Petróczi Tímea_bPetróczi Tímea
tű. őrnagy

 
 
 
 
|   Főoldal  |   Polgárőrség  |   Sashegy Polgárőr Egyesületről  |   Alapszabály  |   Hírek  |   Hasznos információk  |   Dokumentumtár  |   Kapcsolat  |